• Bạn có biết?

    Các lái buôn đường biển ngày trước có hai bài vè khá dài theo thể lục bát, kể tên những hòn đảo, cửa biển, rạn san hô, làng chài... dọc theo lộ trình của thuyền buôn, gọi là bài vè Thủy Trình, hoặc vè Các Lái. Bài kể từ Huế vào Sài Gòn gọi là Hát vô, bài kể từ Sài Gòn ngược trở ra gọi là Hát ra. Hai bài này có khá nhiều dị bản.