• Bạn có biết?

    Bài Nẫu ca thật ra là một tác phẩm của Nguyễn Hữu Ninh, được nhạc sĩ Phan Bá Chức phổ nhạc trên điệu bài chòi, nhưng đã phổ biến đến mức được xem như một bài dân ca của tỉnh Phú Yên.